Unikátnost

slide4
Programy Hele lidi jsou nejen svým tématickým zaměřením, ale i obsahem a pojetím ojedinělou a přínosnou formou výchovně vzdělávacích aktivit.