Galerie

V sekci Galerie si můžete prohlédnout fotografie a videa z realizací, které jsme již uskutečnili. Dalé si zde můžete také prohlédnout např. didaktické pomůcky a hračky, které při programech využíváme, ale také je školám nabízíme.

Galerie programů pro MŠ:

Obrazové materiály z realizací, které jsme uskutečnili pro MŠ.

Galerie programů pro ZŠ:

Obrazové materiály z realizací, které jsme uskutečnili pro ZŠ.

Galerie programů pro seniory:

Obrazové materiály z realizací, které jsme uskutečnili pro seniory.

Didaktické pomůcky a hračky:

Fotky didaktických pomůcek a hraček, které využíváme při realizacích. Nabízíme i možnost jejich odkoupení. Škola tak může získat netradiční a atraktivní učební pomůcky. Všechny hračky jsou díla nevidomých řemeslníků a vznikly v Mezinárodního vzdělávacím centru ATM.